Παραγωγές σε 3D
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > >3D > Παραγωγές σε 3D

Με την τεχνική Side by Side και multiplexers της Axon μπορούμε να προβούμε σε παραγωγές 3D τεσσάρων σημείων.